Máy sấy lạnh là gì?Máy sấy bơm nhiệt là gì?

1.Máy sấy lạnh Máy sấy lạnh  cũng là máy sấy bơm nhiệt. Máy sấy bơm nhiệt sấy ở dãi nhiệt độ từ   10 -70  độ C.Máy sấy bơm nhiệt được phân ra thành 2 loại -Sấy nóng  sấy ở nhiệt độ   từ  35 – 65 độ C -Sấy lạnh  sấy ở nhiệt độ […]